Teffity 2.PNG

Co je to VP?

VP, neboli výpis předků, je dokument, který vydává každý zájmový chov svým odchovům. Jedná se o dokumentaci, kterou chovatel dokládá, že jeho odchovy pochází z nepříbuzného spojení dvou jedinců. Výpis předků Vám tedy vystaví každý řádný chovatel a najdete v něm veškeré informace o Vašem osmáčkovi (jméno, datum narození, jména sourozenců, jméno matky, otce, další generace, původ osmáků z jednotlivých generací a nově i rodné číslo, které je zaznamenáno v registru osmáků: https://www.degus.eu/cs/registrace/).

Součástí výpisu je i název zájmového chovu, webové stránky chovu a jméno majitele zájmového chovu.

Databáze osmáků

 

Databáze osmáků je dílem zájmových chovů a jejím cílem je mít jednotné informace o osmácích. Díky tomuto systému je možné sledovat nejen příbuznost chovných osmáků, ale také zdravotní stav jednotlivých chovných linií, informovat případné zájemce o volných myšácích ze všech zaregistrovaných zájmových chovů a generovat VP ke každému osmákovi. Všichni osmáci v databázi mají také své rodné číslo, které je unikátní. Každý chovatel do systému zanesl svůj chov, tedy informace ke každému svému osmákovi, a to oprosti VP, který k němu dostal. Jakákoliv změna, u karty osmáka, není jen tak možná a vyžaduje vždy kontrolu informací hned několika lidí. Tento systém je tak zajímavý, že nás kontaktovali i zájemci z jiných zemí a začali jej využívat. Jedná se například o zájmové chovy z Německa, Rakouska, Belgie...

Proč právě osmáka s VP?

Nač mi je VP, který je pro mě vlastně zbytečný?

Opak může být pravdou. V daném dokumentu Vám chovatel předává veškeré informace o Vašem osmákovi. I když se Vám zdá, že je VP vlastně k ničemu, najdete v něm čas, který každý chovatel věnuje hledání a porovnávání předků, komunikaci s chovateli napříč světem, investováním finančních prostředků ke koupi a převozu nových osmáků z jiných koutů světa. Co více si vlastně přát, než mít myšáka od někoho, kdo se věnuje detailům a snaží se Vám nabídnout to nejlepší? 

Jaký je vlastně rozdíl mezi osmákem s VP a bez VP?

Rozdíl je v minimalizování možných zdravotních komplikací, které by mohli zkrátit život Vašeho mazlíčka, snížit riziko zdravotních obtíží v budoucnu. V daném výpisu najdete veškeré informace o historii Vašeho mazlíčka, kontakt na chovatele, který Vám rád pomůže i roky po předání osmáka...

Pokud bych to měl laicky vysvětlit, vezměte si kupříkladu nákup mobilního telefonu. Pokud byste měli před sebou telefon se značkou Cubot a dejme tomu Samsung, čemu dáte přednost? Něčemu, o čem vlastně nic nevíte, nebo tomu, co má v této oblasti nějaké jméno a spokojené zákazníky? 

Proč je osmák s VP o tolik dražší?

Kdysi se u mě jeden pán zajímal o osmáčky. Po sdělení ceny se zarazil a zeptal se mě: "A to kadí aspoň zlaté bobky za tu cenu?"

Ano, cena osmáka se zájmového chovu, je vyšší, než u osmáka z inzerátu od kdoví koho. Opět je potřeba se zamyslet, proč tomu tak je. Cena osmáka se odvíjí samozřejmě i od atraktivnosti zbarvení, které nemusí být tak časté, případně rozšířené. V ceně je zahrnutý i čas, který chovatel myšákům věnuje, jejich rodičům, komunikaci se zájemci, osvětě, sbíráním dalších a dalších informací o chovu od jiných chovatelů, kvalitnímu  krmení, opakovanému investování do vybavení klecí, do samotných klecí, do nových chovných osmáků...

Opět bych si dovolil srovnání. V tomto případě například fasfood vs restaurace. U obou se najíte, o tom žádná. U Fastfoodu dostanete jídlo samozřejmě levněji a rychle. Jde o to se jen najíst. V restauraci je jídlo dražší a ještě si na něj musíte počkat. Nicméně dostáváte jídlo z čerstvých surovin, kdy si někdo dá práci udělat porci přímo pro Vás, jste v prostředí, které je příjemnější, kde se o Vás někdo stará, zeptá se, zda jste spokojení, zda ještě něco nepotřebujete, kde jíte příborem a nejen rukami...

Záměr je stále stejný, najíst se. Ale rozdíl je v tom, co vše dostanete za Vaše peníze a v jaké kvalitě. 

242742837_1154674445057951_4216080376538985250_n.jpg